فروش رشته آش
خانه / رشته پلویی

رشته پلویی

رشته پلویی از دیگر نمونه های رشته های خوراکی در بازار است که در غذایی مانند رشته پلو از آن استفاده می شود. رشته از ارزش غذایی بالایی برخوردار است زیرا از ترکیبات اصلی آن آرد گندم است که حاوی انواع ویتامین ها می باشد.